Belastingplan 2016, kans voor postcoderoos en stijging energiebelasting

Het belastingplan heeft naast een verhoging van de energiebelasting ook een stimulans aan collectieve zonnepanelen initiatieven, de zgn. postcoderoos.

Energiebelasting

In het belastingplan 2016 wordt de energiebelasting naast de inflatiecorrectie van een 0,5% verhoogd met:

– 4,49% voor een gasverbruik tot 170.000 m3 (dit betreft alle kleinverbruikers);

– 2,21% voor een gasverbruik boven de 170.000 m3;

– 0% voor een elektricteitsverbruik tot 10.000 kWh (dit betreft alle kleinverbruikers);

– 6,04% voor een elektriciteitsverbruik boven de 10.000 kWh.

Ook wordt de opslag duurzame energie verhoogd. Absoluut gaat het over klein bedragen, maar in percentage betekent die voor kleinere aansluitingen een verhoging van circa 50% van dez eopslag.

Postcoderoos

Het belastingplan biedt ook een mooie duurzame kans voor de zogenaamde postcoderoos. De postcoderoos wordt gesimuleerd door de korting op de energiebelasting te verhogen 9 eurocent in plaats van de 7,5 eurocent. Dit betekent dat er meer rendabele mogelijkheden voor gemeenschappelijke zonnepaneleninstallaties op een groot dat of in een weiland. Hierdoor kunnen eigenaren van woningen met een ongunstig dak toch meedoen is een collectief initiatief.