Houtpelletsinstallatie moeten in Energie-Index voor bestaande bouw

Houtpelletsinstallatie moeten worden opgenomen in de rekenmethodiek van de Energie-Index/energielabels. In de huidige rekenmethodiek is voor bestaande bouw geen mogelijkheid om houtpelletsinstallaties mee te rekenen in het bepalen van de Energie-Index. Een gebouw verwarmen zonder het gebruikt van fossiele brandstoffen hoort tot uitdrukking gebracht te worden inde Energie-Index. Dit is van belang voor de eigenaren of verhuurders van deze woningen. Deze omissie vraagt om een oplossing.