Houtpelletsinstallaties een goed duurzaam alternatief

Houtpelletsketel als verwarming biedt financieel kansen en is goed voor het milieu. Het wordt nog weinig toegepast, maar blokverwarming met geperste houtpellets van houtafval geeft een verwarming zonder het gebruik van fossiele brandstof. Voor bestaande appartementen-, utiliteitsgebouwen en of zwembaden met een vervangingsopgave van de huidige gas- of oliegestookte cv-ketel biedt het verwarmen met een houtpelletskinstallatie een economisch haalbaar en duurzaam alternatief. Resep heeft de kennis in huis om een dergelijk systeem te ontwikkelen, te beheren en te exploiteren. Ook Vereninging van Eigenaren met een dergelijk vraagstuk kan Resep ondersteunen, waarbij er ook oplossingen zijn voor eventuele financieringsvraagstukken.