Partners

Resep is een onafhankelijke partij met brede kennis op het vlak van duurzame energie-installaties, energiebesparing en energiemanagement.

Waar nodig in een project, maken wij gebruik van andere professionele partijen zoals bouwkundig adviseurs, energie-inkoopspecialisten, engineering bureau’s voor warmte/koude opslagtechniek.

Daarnaast is Resep participant van het Pakhuis in Zutphen, een ontmoetingsplaats op het vlak van duurzame energie en duurzame kringlopen. Voor meer informatie zie de website.