Projecten lijken uitvoerbaar en economisch haalbaar, maar is dat ook zo?

Als u inzicht wilt krijgen in de haalbaarheid van uw concept dan is het verstandig om goed na te gaan welke mogelijkheden er zijn. Het is ook van belang om de gevolgen in kaart te brengen voor uw eigen organisatie qua resultaat en bedrijfsvoering.

RESEP kan voor u een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Door het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek krijgt u inzicht en grip op bepalende factoren binnen uw concept en de economische haalbaarheid.

Ook kan RESEP voor u onderzoeken of er mogelijkheden bestaan voor subsidiering en de mogelijkheden onderzoeken tot het verkrijgen van de benodigde vergunningen. RESEP kan naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek het gehele proces voor u uitvoeren.

Resep kan als second opinion voor u ook een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Op deze wijze kunt u de kwaliteit van het uiteindelijke eindproduct op een hoger plan brengen.