Rendementsmonitor ACM een forse klus voor warmteleveranciers

In de Warmtewet is geregeld dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de taak heeft een beeld te geven van de (financiële) rendementen van de warmteleveranciers. Dit gebeurd door middel van een Rendementsmonitor, die door Acorys wordt uitgevoerd. De ACM rapporteert de uitkomsten aan het Ministerie van EZ.

De warmteleverancier is verplicht de gevraagde informatie binnen enkele weken aan te leveren en te voorzien van een directieverklaring. Het verzamelen van de gevraagde informatie in de Rendementsmonitor is een stevige klus. De informatie wordt op detailniveau per installatie/blokverwarming gevraagd en sluit waarschijnlijk niet direct aan de op de gevoerde administratie.

Resep kan hulp of ondersteuning leveren bij het verzamelen en verwerken van de gevraagde informatie.