Tekort aan zonnepanelen!

Voor het eerst sinds 2006 dreigt een wereldwijd tekort aan zonnepanelen. De vraag groeit sneller dan de productiecapaciteit. In de afgelopen twee jaar heerste juist een overschot.

Het overschot op de markt zorgde voor forse prijsdalingen waardoor zonne-energie kon concurreren met andere energiebronnen. Dat leidde tot een toenemende vraag van investeerders, bedrijven en particulieren. De groei van zonne-installaties neemt dit jaar met vermoedelijk 29 procent toe. Fabrikanten van zonnepanelen bereiden zich voor op het eerste tekort sinds 2006.

De industrie produceert dit jaar ongeveer 52 gigawatt aan zonnevermogen. Naar verwachting stijgt dit in 2015 naar 61 gigawatt. Wereldwijd hebben zonnepanelenfabrikanten een maximale productiecapaciteit van 70 gigawatt. Daarin is oudere machinerie meegerekend, die niet langer winstgevend is. De verhoudingen tussen vraag en capaciteit is daardoor kleiner dan de cijfers doen vermoeden. De werkelijke productiecapaciteit, zonder de verouderde fabrieken, ligt vermoedelijk rond de 59 gigawatt. Analisten verwachten dat het evenwicht tussen vraag en aanbod eind dit jaar al wordt bereikt.

Bron: Duurzaambedrijfsleven