• Heeren VXII | Verhuur van werk en flexplekken

Energiemanagementsysteem – iso 50001

Een energiemanagementsysteem implementeren op basis van de ISO 50001 helpt organisaties continu de energieprestaties te verbeteren. Dat kan zijn van een gebouw, maar ook van productieprocessen.

Een energiemanagementsysteem sluit goed aan bij bestaande managementsystemen zoals ISO 14001 (milieumanagement) of ISO 9001 (kwaliteitsmanagement). Het energiemanagementsysteem is gebaseerd op de bekende verbetercyclus PDCA (Plan-Do-Check-Act), zie hieronder.

Het doel is zowel energie als kosten te besparen. Met een energiemanagementsysteem voldoet u aan de wettelijke plicht van het Activiteitenbesluit.

Resep kan u assisteren met het definieren en implementeren van een energiemanagementsysteem. Een (eendaagse) nulmeting is een mogelijke eerste stap.