• Heeren VXII | Verhuur van werk en flexplekken

Energiemanagementsysteem – iso 50001

Een energiemanagementsysteem implementeren op basis van de ISO 50001 helpt organisaties continu de energieprestaties te verbeteren. Dat kan zijn van een gebouw, maar ook van productieprocessen.

Een energiemanagementsysteem sluit goed aan bij bestaande managementsystemen zoals ISO 14001 (milieumanagement) of ISO 9001 (kwaliteitsmanagement). Het energiemanagementsysteem is gebaseerd op de bekende verbetercyclus PDCA (Plan-Do-Check-Act), zie plaatje hiernaast (bron ISO 50001:2018].

Het doel is zowel energie als kosten te besparen. Met een gecertificeerd energiemanagementsysteem op basis van ISO 50001 voldoet u aan de wettelijke plicht van de EED. (Energy Efficiency Directive). De EED is verplicht per 31-12 -2020 voor organisaties met meer dan 250 medewerkers of een balanstotaal > 43 M€ of een jaaromzet > 50M€. Indien de ISO 50001 een te grote stap is, dan is uitvoeren van een EED-audit ook een optie.

RESEP kan u assisteren met het definiëren en implementeren van een energiemanagementsysteem op basis van de ISO 50001. Een nulmeting, training energiebewustzijn of training basiskennis ISO 50001 is een mogelijke eerste stap. Om minimaal te voldoen aan de EED, kan RESEP u assisteren bij het uitvoeren van een EED-audit.