Opdrachtgevers / Referenties

Nulmeting, advies en implementatie van het energiemanagementsysteem ISO 50001

Voor een aantal bedrijven is een nulmeting uitgevoerd, o.a. een handelsbedrijf in elektronische materialen en bedrijf dat meetapparatuur ijkt en repareert. Deze bedrijven hebben in het kader van energie- en milieudoelstellingen een bewuste keuze gemaakt om de bestaande en nieuwe energieplannen, energiemonitoring en besparingsmaatregelen in het energiemanagementsysteem onder te brengen en zo een consistent geheel te realiseren. Ook voor een gemeente in Overijssel is een advies- en implementatietraject uitgevoerd t.b.v. een certificatietraject.

Advies voor wijk warmtenetten (“van het gas af”) aan een aantal Gelderse woningcorporaties

I. s.m. woningbouwcorporaties is advies uitgebracht voor deze woningbouw corporaties in een aantal pilot projecten voor wijk warmtenetten. Hiervoor is met name gekeken naar de belangen van zowel woningcorporaties als huurders m.b.t. betrouwbaarheid, betaalbaarheid en het duurzame karakter. De bronenergie is afkomstig van o.a. afvalwater, bodemwarmte en oppervlakte water is.

Project Inrichting en Exploiteren Energie BV

De woningcorporatie heeft gekozen duurzame energie-installaties onder te brengen in een aparte BV, enerzijds vanwege kosten en opbrengstentransparantie, anderszijds vanwege fiscale voordelen onder andere Energie Investeringsaftrek (EIA).

Diverse projecten met een warmtepomp en warmte- en koude opslag

De projecten omvatten woningen, woon- en zorgcomplexen en multifunctionele gebouwen met een warmte opwekcapaciteit van 250 tot 600 kW en een koelcapaciteit van 70 tot 150 kW. De projecten zijn na de bouw in de Energie BV opgenomen.

Project zonnepanelen voor huurwoningen in Overijssel en Drenthe

In dit project worden huurwoningen deels projectmatig, maar ook na nieuwe verhuring voorzien van zes of negen zonnepanelen. Van de opbrengst gaat 75% naar de huurder in de vorm van een maandelijkse vergoeding en 25% naar de Energie BV.

Energiescans 15 bedrijven in Meppel en Amsterdam

Energiescans voor vijftien bedrijven die in het kader van een energie-bewustzijn project zijn uitgevoerd. Het besparingspotentieel met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar lag tussen de 5% en 25% van het energieverbruik. Uitvoeren van een EED audit bij een granietverwerker in Amsterdam.