Opdrachtgevers / Referenties

Woningcorporatie in Drenthe

Project Inrichting en Exploiteren Energie BV (2009 – 2014)

De woningcorporatie heeft gekozen duurzame energie-installaties onder te brengen in een aparte BV, enerzijds vanwege kosten en opbrengstentransparantie, anderszijds vanwege fiscale voordelen onder andere Energie Investeringsaftrek (EIA).

Diverse projecten met een warmtepomp en warmte- en koude opslag (2009 – 2014)

De projecten omvatten woningen, woon- en zorgcomplexen en multifunctionele gebouwen met een warmteopwekcapaciteit van 250 tot 600 kW en een koelcapaciteit van 70 tot 150 kW. De projecten zijn na de bouw in de Energie BV opgenomen.

Project Biomassa centrale (2013 – 2014)

De centrale is ontwikkeld ter vervaning van een verouderd verwarmingssysteem met hoge verliezen. Met houtpellets worden vier oudere appartementgebouwen verwarmd. Deze gebouwen moeten nog een aantal jaren mee, goede isolatie is hier zonder zeer hoge kosten niet mogelijk.

Project zonnepanelen voor 120 tot 150 huurwoningen in Overijssel en Drenthe (2013 – 2014)

In dit project worden huurwoningen deels projectmatig, maar ook na nieuwe verhuring voorzien van zes of negen zonnepanelen. Van de opbrengst gaat 75% naar de huurder in de vorm van een maandelijkse vergoeding en 25% naar de Energie BV.

Energiescans 15 bedrijven in Meppel (2012 – 2013)

Energiescans voor vijftien bedrijven die in het kader van een energie-bewustzijn project zijn uitgevoerd. Het besparingspotentieel met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar lag tussen de 5% en 25% van het energieverbruik.

Nulmeting en advies energiemanagementsysteem ISO 50001 (2013 – 2014)

Voor een aantal bedrijven is een nulmeting uitgevoerd, o.a. een handelsbedrijf in elektronische materialen en bedrijf dat meetapparatuur ijkt en repareert. Deze bedrijven hebben in het kader van energie- en milieudoelstellingen een bewuste keuze gemaakt om de bestaande en nieuwe energieplannen, energiemonitoring en besparingsmaatregelen in het energiemanagementsysteem onder te brengen en zo een consistent geheel te realiseren.