Welkom bij RESEP BV

RESEP BV is een adviesbureau voor ontwikkeling, beheer en exploitatie van energiesystemen die gebruik maken van hernieuwbare energie, zoals zon, aardwarmte en biomassa. Kort gezegd; duurzame energiesystemen.

De kernactiviteiten van RESEP rondom duurzame energiesystemen zijn;

  • Alternatievenanalyse, zowel technisch als financieel;
  • Projectontwikkeling en projectmanagement;
  • Subsidie-aanvraag (o.a. EIA, SDE++) en financieringsondersteuning
  • Beheer en exploitatie van de installatie namens de opdrachtgever, ook als energiecooperatie of energie-BV;
  • Energie- en performance monitoring.

Daarnaast voert Resep energiescans uit bij organisaties en assisteert bij het implementeren van energiemanagementsystemen op basis van de ISO 50001.

VISIE

RESEP zet zijn kennis en kunde maximaal in voor de continuïteit, veiligheid en duurzaamheid van energiesystemen. Wij zetten ons bewust in voor het maatschappelijk belang van verduurzaming van de energievoorziening.

MOTTO – Energie innovatie in praktijk brengen

RESEP streeft naar een concrete bijdrage in duurzaamheid, omdat duurzaamheid steeds belangrijker wordt en kansen biedt voor organisaties. De essentie van RESEP bestaat uit het leggen van verbindingen en het onderhouden van relaties met verschillende partijen, zoals medewerkers, opdrachtgevers, instanties en bedrijven die complementair zijn aan onze kennis en kunde.

Bent u benieuwd of wij uw project of organisatie kunnen voorbereiden, adviseren of managen neem dan contact met ons op.

De professionals van RESEP zetten hun kennis en ervaring in, voor het effectiever benutten van reeds aanwezige kennis. Deze kennis kan al aanwezig zijn in organisaties of samenwerkingsverbanden, maar ook beschikbare kennis van buiten kan direct worden toegepast.