Opdrachtgevers / Referenties

Bouwonderneming in Nederland

Project All-electric (2012)

Analyse voor mogelijkheden voor het all-electric maken van eensgezinswoningen in een aantal varianten.

Ondernemersvereniging Drenthe

Project zonnepanelen (2012)

Met tien ondernemers een onderzoek gedaan naar haalbaarheid van zonnepaneelinstallaties op bedrijfsgebouwen. Selectie en keuze proces loopt en realisatie van het project wordt mede mogelijk gemaakt door externe financiering.

Woningcorporatie in Flevoland

Project Energiemanagement (2006- 2012)

Opzetten en inrichten van integraal energiemanagementsysteem voor alle huurwoningen op basis van energielabels, gekoppeld aan strategisch voorraadbeleidsplan, nieuwbouw (EPC) en toepassing duurzame energie; organisatorische inbedding samen met alle betrokken teams.

Project Energiebesparing huurwoningbezit (2001-2012)

Implementatie van jaarlijks 2,5% besparing op gemiddeld gasverbruik ( op basis van energielabel standaard-gasverbruiken) voor huurders sinds 2001 door gerichte keuzes bij jaarlijkse begroting, renovatieprojecten en specifieke projecten zoals vervanging oude CV-ketels.

Project Energieneutraal appartementencomplex (2009-2011)

Ontwerp en bouw van energieneutraal innovatief energie/klimaatsysteem appartementencomplex met slim warmtepompsystemen, grootschalig PV (zonder subsidie) en groenfinanciering.

Woningcorporatie in Overijssel

Projectinrichting Energie BV (2009-2010)

Opzetten, inrichten en (interim) management van Energie BV voor Woonconcept. Doel is een eenduidige focus, heldere financiering en slanke organisatie met gebruikmaking van medewerkers van de corporatie.

Project Multifunctioneel Centrum (2009-2012)

Op de rit krijgen van de exploitatie en beheer van een reeds gebouwd warmtepompenergiesysteem voor school, multifunctioneel centrum en appartementencomplex. Voorbereiding van uitbreiding van de installatie voor verdere nieuwbouw.

Project Haalbaarheidsstudie zeer energiezuinige zorgappartementen (2010)

Samen met een expert op het gebied van warmte/koude techniek een zestal varianten doorgerekend ten opzichte van traditionele oplossing. In 2011/2012 zal de beste keuze zowel met laagste kosten (TCO) als een zeer lage energie- en bijna nul CO2-uitstoot gerealiseerd gaan worden.

Ingevulde interim- en projectfuncties

  • Directeur Energiebedrijf;
  • Projectleider voorbereiding Energie BV;
  • Projectleider Multifunctioneel centrum;
  • Projectleider Energiemanagement;
  • Hoofd Onderhoud;
  • Projectleider procesverbetering;