Artikelen door vwa

Monitoring system voor WKO systemen

RESEP heeft een monitoring systeem voor duurzame energie installaties ontwikkeld. Monitoring van systemen is een belangrijk onderdeel van de blijvende performance van technische warmte en koude systemen met opslag (WKO). Door automatisering en het ontwikkelen van performance indicatoren wordt de monitoring gemakkelijker gemaakt. Voorbeelden zijn hieronder gegeven, Monitoring is een onderdeel van energiemanagementsystemen op basis […]

Participatie Smartflex Energiecentrale

RESEP participeert in het mede door de Europese Unie (EFRO) gefinancierde ontwikkelingsproject Smartflex Energiecentrale. RESEP heeft hierbij de rol het uitwerken van exploitatiemodellen en beheeraspecten van de Energiecentrale gedurende de levensduur.  Het project is een samenwerkingsverband van de volgende partners:RESEP participeert in het door het mede door de Europese Unie (EFRO) gefinancierde ontwikkelingsproject Smartflex Energiecentrale. […]

Zonnepanelen op scholen en sportcomplex Ezinge

Begin april 2016 zijn 200 zonnepanalen op het scholen- en sportcomplex Ezinge in Meppel in bedrijf gesteld. Deze zonnepanelen zorgen voor de elektriciteit van WKO-installatie ven dit complex. Een mooi voorbeeld van zonnepanelen de bijdragen aan het verduurzamen van een school- en/of sportcomplex. Resep kan ook uw elektriciteitsverbruik verduurzamen!

Houtpellets leveren STEP subsidie op

Bij de vervanging van een collectieve verwarmingsinstallatie door een houtpelletsinstallatie kunnen voor een corporatie of verhuurder een STEP-subsidie opleveren. Verwarmen door middel van houtpellets, zorgt dat het gebruik van fossiele brandstoffen sterk wordt gereduceerd of tot nul wordt terug gebracht. Dit betekent een lagere Energie Index, hetgeen een vorowaarde is voor het ontvangen van een […]

Belastingplan 2016, kans voor postcoderoos en stijging energiebelasting

Het belastingplan heeft naast een verhoging van de energiebelasting ook een stimulans aan collectieve zonnepanelen initiatieven, de zgn. postcoderoos. Energiebelasting In het belastingplan 2016 wordt de energiebelasting naast de inflatiecorrectie van een 0,5% verhoogd met: – 4,49% voor een gasverbruik tot 170.000 m3 (dit betreft alle kleinverbruikers); – 2,21% voor een gasverbruik boven de 170.000 m3; – 0% […]

Duurzaamheidsprojecten beoordelen op totale toegevoegde waarde!

Resep onderschrijft het artikel van Martin Ruiter, zie onderstaande link. Duurzaamheidsprojecten verdienen een beoordeling op hun integraal toegevoegde waarde aan de samenleving en niet enkel op de huidige financiële parameters. Welke persoon, onderneming, maatschappelijke organisatie of financiele instelling durft het aan om anders te denken? En ook te doen? U verdient hiermee een voordracht voor […]

Houtpelletsinstallatie moeten in Energie-Index voor bestaande bouw

Houtpelletsinstallatie moeten worden opgenomen in de rekenmethodiek van de Energie-Index/energielabels. In de huidige rekenmethodiek is voor bestaande bouw geen mogelijkheid om houtpelletsinstallaties mee te rekenen in het bepalen van de Energie-Index. Een gebouw verwarmen zonder het gebruikt van fossiele brandstoffen hoort tot uitdrukking gebracht te worden inde Energie-Index. Dit is van belang voor de eigenaren […]

Houtpelletsinstallaties een goed duurzaam alternatief

Houtpelletsketel als verwarming biedt financieel kansen en is goed voor het milieu. Het wordt nog weinig toegepast, maar blokverwarming met geperste houtpellets van houtafval geeft een verwarming zonder het gebruik van fossiele brandstof. Voor bestaande appartementen-, utiliteitsgebouwen en of zwembaden met een vervangingsopgave van de huidige gas- of oliegestookte cv-ketel biedt het verwarmen met een […]

Rendementsmonitor ACM een forse klus voor warmteleveranciers

In de Warmtewet is geregeld dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de taak heeft een beeld te geven van de (financiële) rendementen van de warmteleveranciers. Dit gebeurd door middel van een Rendementsmonitor, die door Acorys wordt uitgevoerd. De ACM rapporteert de uitkomsten aan het Ministerie van EZ. De warmteleverancier is verplicht de gevraagde informatie […]