Ondersteuning Warmtenet Arnhem

De energietransitie heeft meerdere aspecten. De Europese doelstelling is in 2050, bijna, geen fossiele brandstoffen te gebruiken. Voor opwekking van elektriciteit zijn zonnepanelen en windmolens de gebruikelijke methoden, waarbij de ruimtelijke inpassing niet altijd even gemakkelijk is.  Het verwarmen van woningen, kantoren en instellingen gebeurt nu grotendeels met aardgas. Dit is weliswaar een relatief schone brandstof, maar wel fossiel. In Nederland willen we van het aardgas af. Naast opties als groen gas, opgewerkt vanuit biogas of biomassa en  in de toekomst mogelijk, duurzaam opgewekte, waterstof, is duurzame warmte getransporteerd via warmtenetten een optie.  De optie warmtenet kan in dicht bewoonde gebieden en met gebruikmaking van duurzame warmte, of restwarmte uit industriële activiteiten of datacenters, een goede optie zijn.

Arnhem is als gemeente zeer actief in het onderzoek naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van warmtenetten en het uitvoeren van pilotprojecten. Een van die projecten is Smartpolder, rondom Kronenburg en Vredenburg, waarbij  oppervlaktewater en bodembronnen worden toegepast op lage temperatuur (tot 20°C). Dit water wordt opgewaardeerd naar een hogere temperatuur met elektrische warmtepompen. Deze warmtepompen gebruiken duurzaam opgewekte elektrische energie met een rendement van 300%. Dat betekent dat 10 kWh elektriciteit, dit is ongeveer evenveel energie inhoud als 1m³ aardgas, wordt opgewaardeerd naar 30kWh. Deze benodigde warmte komt dan uit oppervlakte of grondwater.

RESEP begeleidt dit proces voor woningen van woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem. Woningcorporaties worden gezien als de startmotor voor het aansluiten van gerenoveerde woningen met minimaal een B- label, bij voorkeur A of beter.

Update maart 2021: De samenwerkingsovereenkomst tussen alle partijen (gemeente, woningcorporaties en leveranciers en netbeheerder) is getekend. Dit is het startpunt  van het realisatie traject.