Ondersteuning Warmtenet Zutphen Helbergen

Zutphen is gestart met het project Warmtenet Zutphen Helbergen. Het project beoogt met thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) woningen en gebouwen te verwarmen in de buurt Helbergen in de wijk Waterkwartier. Het is het eerste project in Nederland van deze omvang om op deze wijze woningen gasloos te maken en zal dienen als voorbeeldproject in Nederland. Het merendeel van de ruim 700 woningen zijn huurwoningen (570), de rest van de woningen is in het bezit van particuliere eigenaren. Daarnaast zitten er 5 utiliteitsgebouwen in de geografische scope. De eerste woningen zullen naar verwachting in 2023/2024 worden aangesloten.

Op basis van de “Letter of Intent”  TEO Zutphen Helbergen, de Aanvraag Gelderse Proeftuin 2021 subsidie met financiële onderbouwing (“business case”), hebben de samenwerkende partijen eind september 2021 de formele toezegging ontvangen van de provincie Gelderland. Naast de Gemeente Zutphen zijn de deelnemende partners Stichting woonbedrijf ieder1, Coöperatieve vereniging Zutphen Energie, Firan (dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander) en Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

RESEP begeleidt dit proces voor de woningen van Stichting woonbedrijf ieder1. In de buurt Helbergen heeft ieder1 ruim 500 woningen die in aanmerking komen voor aansluiting op het warmtenet. Deze woningen zijn of worden gerenoveerd en geïsoleerd in de periode 2020 tot 2024. Daarmee krijgen ze een aanzienlijk beter energielabel waardoor ze geschikt zijn om aangesloten te worden op het warmtenet.  Woningcorporaties worden gezien als de startmotor voor het aansluiten van gerenoveerde woningen met minimaal een B- label, bij voorkeur A of beter.

30 september 2021: De formele aftrap van het project heeft plaatsgevonden in het Pakhuis Zutphen.